Lloyds Certiked logo

Stichting Dyade Dienstverlening

Adresgegevens Savannahweg 71, 3542 AW Utrecht

www.dyade.nl

Scope
  • Het verzorgen van personeels- en salarisadministratie en financiële administratie alsmede het ondersteunen bij de bedrijfsvoering van (onderwijs)instellingen;
  • Het adviseren van besturen in het onderwijs en van het management van scholen op beleidsmatig, organisatorisch of operationeel vlak op de gebieden van financieel (meerjaren)beleid, controlling, kwaliteitszorg, HRM-beleid, interim-management en juridische zaken;
  • Het vertalen van (onderwijs)huisvestingswensen naar (bouwkundige) oplossingen door beleidsadvisering, procesmanagement, planontwikkeling en projectmanagement.
Soort certificaat ISO 9001:2008
Status certificaat Geldig
Branche Onderwijsadvies
 

Log eerst in om uw onderzoeksrapporten te downloaden

dyade logo

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer