Lloyds Certiked logo

ISO 9001:2015 en het Certiked Model

ISO 9001:2015 en het Certiked Model

Het Certiked Model is een vertaling van de norm ISO 9001:2015 naar de kennisintensieve dienstverlening. Zowel de zakelijke dienstverlening als die in bijvoorbeeld zorg en welzijn. 

Wat onze klanten gemeenschappelijk hebben, is dat professionals en de door hen verleende dienstverlening centraal staan.

Waar kan Het Certiked Model u bij helpen?

U kunt het Certiked Model gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • Het uitvoeren van een nulmeting op uw kwaliteitssysteem;
  • Het voeren van een interne discussie over het kwaliteitssysteem, de organisatieprocessen en mogelijke verbeteringen;
  • De inrichting van een kwaliteitssysteem;
  • De uitvoering van een externe audit, die u bij een positief resultaat een ISO 9001-certificaat oplevert.

Alles over het certificatieproces kunt u vinden in Veelgestelde Vragen.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer