Lloyds Certiked logo

Maak kennis met Marianne van Lohuizen

Maak kennis met Marianne van Lohuizen

Certiked heeft een zestal nieuwe beoordelaars die ons gaan versterken bij het uitvoeren van onderzoeken. En deze nieuwe gezichten stellen we natuurlijk graag aan u voor want het kan zomaar zijn dat een van hen binnenkort bij u aan tafel zit.

Innovatie is te kostbaar om aan het toeval over te laten

Innovatie is te kostbaar om aan het toeval over te laten

Steeds meer organisaties voelen de noodzaak om te innoveren. Innovatie blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Er zijn doorgaans meerdere partijen bij betrokken, technologie is weerbarstig en medewerkers zijn druk met hun bestaande werkzaamheden. Zonder een doordachte aanpak bestaat het risico dat innovatie niet goed van de grond komt.

Oude ISO 9001 nog zeven maanden toegestaan: o jee?

Oude ISO 9001 nog zeven maanden toegestaan: o jee?

Over zeven maanden, om precies te zijn op 15 september, worden alle ISO 9001:2008 certificaten ongeldig. De overgangstermijn van drie jaar om over te stappen op versie 2015 van de norm is dan voorbij. Als uw organisatie nog niet is overgestapt, is het dan onmogelijk om nog op tijd aan die nieuwe norm te voldoen?

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer