Lloyds Certiked logo

Waar een Certiked-lunch toe kan leiden

Waar een Certiked-lunch toe kan leiden

Tijdens één van de Lunch & Learns van Certiked werd ingegaan op het nieuwe Certiked Model dat gebaseerd is op de nieuwe ISO 9001-norm. Explicieter dan in voorgaande versies is in de nieuwe norm het onderwerp risicomanagement verwerkt.

Paula Zandstra, kwaliteitsmanager bij Stichting Klimkoord, ging hier dieper op in en stelde: ‘Geef kansen een kans’. Daarmee breekt zij een lans voor een positievere benadering van risicomanagement.

Risicomanagement is het omgaan met gebeurtenissen die effect hebben op de organisatie. Is het effect negatief dan heet het een risico, is het positief dan heet het een kans. Explicieter dan in voorgaande versies is in de nieuwe norm het onderwerp risicomanagement verwerkt. StichtingKlimkoord

Zandstra zegt: “Meestal is de benadering in risicomanagement ‘het beheersen van risico’s” . Logisch, misschien, het heet niet voor niets risicomanagement. Maar, “Kansen zijn een ondergeschoven kindje en verdienen meer aandacht in kwaliteitssystemen”, aldus Paula Zandstra.

Een mooie stelling vonden wij. En de discussie die erop volgde was levendig en interessant genoeg om Paula te vragen haar mening verder uit te werken en te delen met andere organisaties die meer willen met risicomanagement. Met dank aan Paula Zandstra, het volgende artikel:

Geef kansen een kans

We vinden kwaliteit belangrijk en willen graag risico’s in een onderneming vermijden. Maar wist u dat hierin juist een groot risico schuilt? Het uitvoeren van een omgevingsanalyse geeft u meer inzicht en is uitgebreid beschreven in het nieuwe Certiked Model. Hierin is onderscheid gemaakt in organisaties, klanten en andere belanghebbenden die verbonden zijn aan de organisatie. Vervolgens wordt gekeken naar de eisen, wetten, verwachtingen en belangen van die partijen en volgt een SWOT-analyse per belanghebbende.

Deze analyse wordt vervolgens door managers bekeken en dan ontstaat er een bijzonder fenomeen. Eerst vertellen ze graag over de meest fantastische bereikte doelstellingen. Vervolgens wordt er kort gekeken naar de zwakheden om daarna een overzicht te maken van acties om risico’s op te heffen en kansen te benutten.

Eerst de risico's...

Een manager wil graag prioriteiten stellen en voor de eerstvolgende periode moet er gewerkt worden aan de prioriteitenlijst. De meeste prioriteit wordt vaak gegeven aan het wegnemen van de risico’s. Ik noem dit het ’veegcomplex’ van managers. Een groot verschil met ondernemers, die zich juist meer richten op kansen. De manager veegt de - in zijn ogen - minder belangrijke punten weg en stelt prioriteit aan het elimineren van bedreigingen en de gevonden risico’s. De kansen krijgen geen kans meer, want er is geen tijd en soms ook geen geld meer. En bij een nieuwe analyse (als bij een jaarlijkse review), ontstaan er weer nieuwe risico’s en begint het verhaal opnieuw.

Maak ruimte voor kansen!

Beste managers, het risico is dat mooie kansen onbenut blijven. Om dit risico te elimineren, is er één oplossing. Ben af en toe een ondernemer en geef kansen een kans. Met als resultaat een vergroting van de kwaliteit van de organisatie als geheel, en het geeft je organisatie bovendien meer power.

Deze bijdrage is van Paula Zandstra, kwaliteitsmanager Stichting Klimkoord

Inspiratie opdoen?

Wilt u ook meepraten, uw mening geven en uw ervaring delen? Kom dan naar onze Break-Fastsessie. De eerst volgende is op donderdag 12 mei. Schrijf u snel in!

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer