Lloyds Certiked logo

Kwaliteitsmanagement next level

Kwaliteitsmanagement next level

In september 2019 verscheen de geheel vernieuwde druk van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Het boek heeft zich inmiddels bewezen als een standaardwerk in onder andere veel hbo-opleidingen. De ambitie van de auteurs is kwaliteitsmanagement in brede zin te behandelen. Daarbij zoeken ze vooral naar evenwicht tussen systeemtechnische en sociaal dynamische aspecten.

Projecteren; van zondebok tot sabotage

Projecteren; van zondebok tot sabotage

Het projecteren van allerlei zaken en van uzelf op anderen, is zo oud als de mensheid. Door het projecteren, lijkt het alsof we er zelf vanaf zijn. Niet alleen op het schoolplein, maar helaas gebeurt het in vele organisaties.

De internal audit voor kwaliteitsverhoging

De internal audit voor kwaliteitsverhoging

De toegevoegde waarde van de internal auditfunctie is vooral dat het bijdraagt aan een continu proces van kwaliteitsverhoging. Dat effect wordt vooral bereikt in het continu verbeteren van beheersmaatregelen en -systemen in de organisatie. Hoe doet u dat?

Zelforganisatie: iedereen en niemand manager

Zelforganisatie: iedereen en niemand manager

Leek het vroeger een speeltje van hippe ICT-bedrijven en sectoren waar de vakbonden het voor het zeggen hadden, tegenwoordig is zelforganisatie een breed geaccepteerd en toegepast begrip. Autofabrieken, havenbedrijven, logistieke bedrijven, dienstverleners: allemaal doen ze er op de een of andere manier aan. De managementboeken over zelforganisatie zijn niet aan te slepen. Maar waar hebben we het precies over?

Hard werken volksziekte nummer één?

Hard werken volksziekte nummer één?

Nederlanders vinden hun werk belangrijk. Maar liefst 88% van de werkende beroepsbevolking vindt hun werk belangrijk voor henzelf. Terwijl 90% aangeeft dat het belangrijk is voor andere mensen. Er is ook zorgelijk nieuws. 

ISO 9001 voor het mkb

ISO 9001 voor het mkb

Als mkb’ers een kwaliteitsmanagementsysteem implementeren, gebeurt dit veelal volgens de norm ISO 9001:2015. Waar moet een mkb'er opletten en hoe werkt een ISO-certificering eigenlijk voor het mkb?

Is veranderen te plannen?

Is veranderen te plannen?

Auteur Everard van Kemenade gaat in op het artikel over ‘Veranderen? Kies de juiste aanpak’. Hij is het eens dat er niet één recept of beste oplossing is, en dat er vele routes zijn om een verandering te realiseren. Maar soms – en steeds vaker – kunnen we onze veranderroute niet plannen, omdat huidige organisaties en de situatie waarin zij zich bevinden te complex geworden is.

Veranderen? Kies de juiste aanpak

Veranderen? Kies de juiste aanpak

Veranderingen zijn altijd lastig, voor iedereen en voor elk bedrijf. Hoe kiest u een passende veranderstrategie? Hoe bepaalt u de interventies die daarop aansluiten? Hoe komt u tot een fasering en een tijdspad? En hoe monitort en evalueert u de verandering? Een goede veranderaanpak bepalen is altijd maatwerk.

De schaduwzijde van leiderschap, 11 oorzaken

De schaduwzijde van leiderschap, 11 oorzaken

U kent het wel: dat geweldige gevoel wat u kunt hebben bij het verkrijgen van een leiderschapsrol binnen een organisatie. Maar dat is slechts de helft van de strijd. De tweede helft - het aantoonbaar essentiële deel – bestaat uit het samenstellen en onderhouden van een uiterst effectief team. Dat aspect vraagt dat medewerkers overtuigd zijn van de leiderschapscapaciteiten van de leidinggevende manager – en dat is zeker niet altijd het geval.

BCM: balanceren tussen risico, mogelijkheden, kwaliteit

BCM: balanceren tussen risico, mogelijkheden, kwaliteit

Business Continuity Management (BCM) richt zich op het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het onverwachte. En zorgt dat u onder (bijna) alle omstandigheden uw producten en diensten kunt leveren. Risicomanagement is hier vanzelfsprekend een wezenlijk onderdeel van. U zou de link met kwaliteitsmanagement simpelweg kunnen leggen door te stellen dat wanneer u BCM niet geregeld heeft, en vervolgens niet kunt leveren als gevolg van een incident, u geen kwaliteit levert. Bovendien wordt binnen kwaliteitsmanagement gesproken over ‘Risk­based thinking’. Wat is de relatie in dit geval?

Wees duidelijk, ben sociaal

Wees duidelijk, ben sociaal

Veel problemen waar leidinggevenden tegenaan lopen, hebben eenzelfde oorzaak: gebrek aan helderheid en richting. We nemen vaak niet genoeg tijd te checken of voor de ander duidelijk is wat we bedoelen. Of om te vertellen wat wij verwachten en vooral: waarom.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer