Lloyds Certiked logo

Alles wat je moet weten over informatiebeveiliging

Alles wat je moet weten over informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is het toepassen en beheren van geschikte beheersmaatregelen voor een breed scala van risico’s in informatieoverdracht. Maar waarom is het nu zo belangrijk, wat levert het je op en wat moet je er voor doen?

Informatiebeveiliging heeft als doel om duurzaam bedrijfssucces te realiseren, bedrijfscontinuïteit te borgen en de gevolgen van incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging te beperken (ISO/ IEC 27000:2018).

Goede informatiebeveiliging zorgt voor vertrouwelijke, toegankelijke en integere informatie. Waarom is het nog meer van belang, wat zijn de risico's en hoe kun  je die tackelen?

Lees alles over informatiebeveiliging.

Bron: lrqa.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer