Lloyds Certiked logo

De adviseur, klant en het vraagstuk, een ander perspectief

De adviseur, klant en het vraagstuk, een ander perspectief

Herkenbaar? Als adviseur even een snelle adviesvraag toegespeeld krijgen en dan direct aan de slag te gaan zonder precies te weten wat uw klant wil. En zonder dat u er zelf goed over heeft nagedacht. Dat kan natuurlijk beter.

In een klant-adviseurrelatie gaat de energie vaak direct naar het vraagstuk en het oplossen daarvan. Maar het is ook belangrijk te onderzoeken hoe de klant naar dit vraagstuk kijkt, wat de vraag achter de vraag is door goed door te vragen naar wat hij echt belangrijk vindt en wil bereiken.

Een ander perspectief

En hoe het zit met de doelgroep, het draagvlak en de context — dit werpt vaak een ander licht op de zaak. Door te verkennen welke verschillende perspectieven er zijn, krijgt u ruimte voor andere, soms meer duurzame oplossingen. Daarnaast is het goed om tijd te nemen voor het concretiseren van de wederzijdse verwachtingen. Als adviseur kunt u de blik van de klant verruimen doordat u vanuit een ander perspectief naar de situatie kijkt.

Lees alles over de adviseur, de klant en het vraagstuk.

Bron: managementimpact.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer