Lloyds Certiked logo

Doe maar normaal….

Doe maar normaal….

Veel ondernemingen zijn onvoldoende doordrongen van het belang van normalisatie voor de onderneming. Hierdoor ontbreekt er een duidelijk beleid. Dat zegt Henk de Vries, bijzonder hoogleraar Standardisation Management aan Rotterdam School of Management (RSM). Hij hoopt op vrijdag 4 oktober 2019 zijn oratie te houden met de titel Standardisation Management.

Waarom standaarden?

Standaarden zijn van cruciaal belang voor het succes van producten en diensten op de markt en voor het behoorlijk functioneren van processen en organisaties. Standaarden geven gestalte aan de technologische ontwikkeling in die zin dat ze algemeen aanvaarde oplossingen bieden voor zaken als interoperabiliteit, kwaliteit en veiligheid.

Door trends als globalisering, integratie van ICT en elektrotechnologie in nagenoeg elke sector, alsook door de toegenomen aandacht voor duurzaamheid, worden standaarden zelfs nog belangrijker.

De 3 niveaus van standardisation management

Tijdens zijn lezing concentreert prof. De Vries zich op drie niveaus van standardisation management:

  1. eerste niveau bevindt zich binnen bedrijven;
  2. tweede niveau zijn normalisatieprojecten waaraan diverse belanghebbenden deelnemen;
  3. derde niveau is de organisatorische setting van dergelijke projecten op nationaal of internationaal niveau.

In zijn oratie geeft de Vries een overzicht van het onderzoek naar normalisatie bij RSM, en uitleggen hoe hij via zijn werk de nadruk wil leggen op het management. Hij zal ook ingaan op de strategische dilemma’s die normalisatie met zich meebrengt.

Lees het hele artikel over normalisatie.

Bron: sigmaonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer