Lloyds Certiked logo

Herziening van HLS komt eraan

Herziening van HLS komt eraan

Eind februari was het zover: de eerste meeting van de internationale werkgroep verantwoordelijk voor de herziende HLS. De HLS is het gemeenschappelijke structuur en de kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen. Juist, diezelfde HLS die in de afgelopen jaren heeft gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het pluginmodel makkelijker zijn te integreren in uw bedrijfsvoering.

In de aanloop naar de eerste vergadering (de tweede is in juni dit jaar) van de werkgroep, is gevraagd commentaar te leveren op de huidige versie van de HLS. Vele opmerkingen zijn ingebracht over de definiëring van het begrip risico, ook in relatie tot het begrip kans.

Bij de introductie van de HLS in 2012 werd het risico-denken en risicomanagement als basis van alle managementsysteemnormen geïntroduceerd. Hierin werd duidelijk dat managementsystemen niet (alleen) gebruikt worden om operationele problemen aan te pakken. Ze zijn er zodat organisaties kansen kunnen identificeren en benutten om betere resultaten te krijgen.

Lees het hele artikel.

Bron: kwaliteit-in-bedrijf.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer