Lloyds Certiked logo

Is veranderen te plannen?

Is veranderen te plannen?

Auteur Everard van Kemenade gaat in op het artikel over ‘Veranderen? Kies de juiste aanpak’. Hij is het eens dat er niet één recept of beste oplossing is, en dat er vele routes zijn om een verandering te realiseren. Maar soms – en steeds vaker – kunnen we onze veranderroute niet plannen, omdat huidige organisaties en de situatie waarin zij zich bevinden te complex geworden is.

Samen met prof. dr. ing. Teun Hardjono heb ik me verdiept in kwaliteitsparadigma’s en manieren van veranderen. In ons artikel in TQM Journal Twenty-first century Total Quality Management : the Emergence Paradigm onderscheiden we vier paradigma’s. 

Het empirisch paradigma focust op meten; het referentieparadigma op modellen; het reflectieparadigma op principes en het emergentieparadigma op interactie. De context is sterk bepalend voor het effectief toepassen van een paradigma. Als de omgeving gekenmerkt wordt door orde, dan zijn het empirisch of referentieparadigma het meest passend.

Lees het artikel van Everard van Kemenade.

Bron: sigmaonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer