Lloyds Certiked logo

Nieuwe ISO-norm voor HR: meten menselijk kapitaal

Nieuwe ISO-norm voor HR: meten menselijk kapitaal

Dat lijkt lastig: meten van menselijk kapitaal, hoe doet men dat? Dat wordt nu makkelijker gemaakt door de nieuwe ISO-norm 30414: Human Resource Management, Guidelines for internal and external human capital reporting.

Personeelskosten zijn vaak de hoogste kostenpost voor een bedrijf en bedragen tot wel 70 procent van de totale kosten. Een goede HR-strategie kan dan veel invloed uitoefenen op hoe hoog de personeelskosten zijn en wat de opbrengst is van kwalitatief goed personeel. Er worden veel verschillende strategieën in diverse landen toegepast. Dit maakt het meten en een goede internationale benchmark lastig. Met de nieuwe ISO 30414 is dat nu wel mogelijk.

Lees hier de nieuwe ISO-norm voor HRM.

Bron: ISO en NEN

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer