Lloyds Certiked logo

Save the date: 28 november, Excellent ondernemen

Save the date: 28 november, Excellent ondernemen

Noteer alvast in uw agenda: donderdag 28 november is NEN-INK evenement 'Excellent ondernemen in de 21-ste eeuw'. Kom met andere verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals  in gesprek over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld. 

Wat komt er aan bod?

Welke middelen worden ingezet om excellent ondernemen vorm te geven in uw organisatie? In de praktijk is dat regelmatig het EFQM-model en het daarop gebaseerde INK-model, gecombineerd met ISO 9001. Om vanuit het traject van kwaliteitsmanagement de extra stap te zetten naar excellent ondernemen. Deze modellen bieden daarvoor een houvast. Maar wat zijn extra dimensies om mee rekening te houden in deze dynamische tijden? Antwoorden en nieuwe inzichten vindt u op het evenement.

Bekijk het programma.

Bron: NEN.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer