Lloyds Certiked logo

Stap 3 van succesvol auditen, het interviewmodel

Stap 3 van succesvol auditen, het interviewmodel

Stap één en twee van de zes van het Interviewmodel over succesvol auditen, hebben we enige tijd geleden kort behandeld. Nu is het tijd voor stap drie. De tweede stap in het model gaat over de werkprocessen. 

Voordat begonnen kan worden met auditen, is het cruciaal de context van de processen te doorgronden. Belangrijk in stap drie is bekijken, waarom wordt er op een bepaalde manier gewerkt? Wat is de reden van werkprocessen? Wat leveren deze op en hoe kunnen ze gecontroleerd worden?

Bespreek en inventariseer deze processen met de manager of andere verantwoordelijken. 

Meer informatie over stap drie op lr.org

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer