Lloyds Certiked logo

De toekomst van de kwaliteitsmanager

De toekomst van de kwaliteitsmanager

Bent u kwaliteitsmanager of misschien auditor? Wellicht een supervisor. Uw functietitel geeft in ieder geval aan wat u nu doet. Wilt u dit in de toekomst ook doen? Belangrijker nog, wie wilt u in de toekomst zijn? Waar wilt u dat het kwaliteitsberoep je naartoe brengt? Essentieel om hierover na te denken.

Sinds de 20e eeuw is het kwaliteitsberoep sterk veranderd. Organisaties stapten van productkwaliteit over naar lean manufacturing en door naar organisational excellence. De rol van de kwaliteitsprofessional in de organisatie veranderde, maar het doel bleef hetzelfde: een geweldig product maken of dito dienst aanbieden. De kwaliteitsprofessional is er instrumenteel om te zorgen dat producten en diensten steeds beter worden. Maar vergeet u uzelf niet? Gaat u mee met de verbeteringen?

Lees het hele artikel over de carrière van de kwaliteitsmanager.

Bron: sigmalonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer