Lloyds Certiked logo

Veranderen? Kies de juiste aanpak

Veranderen? Kies de juiste aanpak

Veranderingen zijn altijd lastig, voor iedereen en voor elk bedrijf. Hoe kiest u een passende veranderstrategie? Hoe bepaalt u de interventies die daarop aansluiten? Hoe komt u tot een fasering en een tijdspad? En hoe monitort en evalueert u de verandering? Een goede veranderaanpak bepalen is altijd maatwerk.

Deze hoe-vragen hebben betrekking op de aanpak van de veranderingen. Er is hiervoor een palet aan keuzemogelijkheden, maar geen recept of beste oplossing. Elke verandering is iedere keer weer een puzzel om met de kennis van het verleden via het heden een beweging in gang te zetten. Zodat de gewenste veranderingen in de toekomst een feit zijn. Kies daarom voor de juiste aanpak.

Lees het hele verander-artikel.

Bron: sigmonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer