Lloyds Certiked logo

5 tips voor effectief risicomanagement

5 tips voor effectief risicomanagement

Een nieuw element in het Certiked Model is de nadruk op risico’s en kansen. Die moet de organisatie vaststellen en er vervolgens opvolging aan geven: Hoe wil men omgaan met risico’s (beheersen) en kansen (benutten).

Hoe u risico’s en kansen bepaalt en ermee omgaat, mag u vrij invullen. Fijn, maar in de praktijk vaak lastig. In dit artikel doen wij enkele suggesties.

Risicomanagement is het omgaan met gebeurtenissen die effect hebben op de organisatie. Paula Zandstra, kwaliteitsmanager bij Stichting Klimkoord, schreef hier eerder een artikel over en stelde: ‘Geef kansen een kans’. Daarmee brak zij een lans voor een positievere benadering van risicomanagement.

Tip 1: Gebruik het Certiked Model

In het Certiked Model is risicomanagement al verwerkt, bijvoorbeeld in de facetten Context 1: Omgeving Analyseren en in Context 2: Verbinden. Door het beantwoorden van de indicatievragen in het model wordt u op het goede spoor gezet wat u moet regelen.

Tip 2: Maak gebruik van ISO 31000

ISO 9001 geeft niet aan hoe de risicoanalyse gedaan moet worden en met welke diepgang. De norm stelt dat er geen eis voor formele methoden voor risicomanagement of een gedocumenteerd risicomanagementproces is. Wel geeft ISO aan dat de organisatie kan beslissen zelf andere normen of richtlijnen te gebruiken. Wij zijn voor u op zoek gegaan en een goede richtlijn is de ISO 31000. Dit document geeft een goed raamwerk voor risicomanagement.

Wilt u meer informatie over deze richtlijn, leest u eens dit artikel van Wiebe Zijlstra (copyright ZBC) of het artikel van Erik van Marle en Geert Haisma hoe ISO 31000 integraal risicomanagement stimuleert.

Tip 3: Gebruik LinkedIn

Op LinkedIn zijn meerdere groepen actief op het gebied van risicomanagement. LinkedIn is een krachtig middel en handige tool, zo heeft de groep ‘risk management executives & professionals’ meer dan 16.000 leden en de groep ‘ISO 31000 risk management standard’ heeft er zelfs meer dan 53.000. Uit ervaring weten we dat discussies en vragen enthousiast beantwoord worden. Heeft u een concrete vraag of een behoefte aan afstemming met vakgenoten, meld u dan aan voor zo’n groep.

Trekken wij deze tip breder(gebruik de informatie op internet), maak dan bijvoorbeeld ook gebruik van de kennisbank van Managementsite.

Tip 4: Gebruik uw gezonde verstand

Ziet u door de (internet)bomen het bos niet meer? Pas dan deze LEAN-methode toe: gebruik uw gezonde verstand. Met in uw achterhoofd de definitie van risico: het effect van onzekerheid. Effect is het afwijken van een verwachting en kan positief of negatief zijn. Een positief effect kan een kans opleveren. Een negatief effect kan een risico opleveren.

Tip 5: Doe een training

Een goede training is het halve werk. Onze collega’s van LRQA verzorgen open trainingen op het gebied van risicomanagement. Certiked kan een in-company training voor u verzorgen. U doet uitgebreide (praktijk)kennis op over risicomanagement en we behandelen zowel de risico’s met een negatief effect als met een positief effect (kansen!).

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer