Lloyds Certiked logo

“We doen niet ineens het handboek weg, omdat dat van ISO mag”

“We doen niet ineens het handboek weg, omdat dat van ISO mag”

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility, beiden onderdeel van de Goudappel Groep, zijn al jaren ISO 9001-gecertificeerd bij Certiked en hebben recentelijk  de overstap naar de nieuwe ISO 9001:2015 gemaakt.

Ook hebben zij recent een certificaat behaald voor ISO 27001 voor het informatiebeveiligingssysteem. We zijn in gesprek met de kwaliteitsmanager, Wim Dommerholt. 

Wat was de reden voor Goudappel om ISO 27001 te behalen?

“We vinden het als organisatie belangrijk zorgvuldig om te gaan met zowel onze eigen informatie als vooral de informatie van onze opdrachtgevers. Misschien zijn er partijen die het in de toekomst gaan eisen, maar vooralsnog is het vooral een interne motivatie.”

Wat zijn de verschillen tussen 9001 en 27001 audits?

“De ISO-27001 audit is heel anders dan de ISO 9001-audit. We waren gewend aan procesmatige audits, die zoeken naar verbeteringen en gericht zijn op de door ons gestelde doelen. Deze audits zijn vooral gebaseerd op de bedoeling van de norm, gericht op resultaat en klanttevredenheid. De ISO 27001-audit is veel meer systeemgericht en gefocust op compliance ofwel het voldoen aan de norm”

Heb je veel werk aan de overgang naar de nieuwe ISO 9001?

“Dat valt mee. We hebben in 2015 een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren opgesteld, waarbij we de samenhang tussen de strategische initiatieven hebben gevisualiseerd op een strategiekaart. Daaraan voorafgaande hebben we uiteraard onze positie uitgebreid geanalyseerd.

In het kader van de nieuwe norm hebben we recentelijk onze stakeholders expliciet in kaart gebracht. Deze hebben we vervolgens geprojecteerd op onze strategiekaart en de daaruit afgeleide thema’s waarop we ons focussen. Uit deze oefening blijkt dat we met de analyse van onze positie ten behoeve van het ondernemingsplan impliciet al grotendeels hebben voldaan aan wat de ISO nu expliciet eist. Een mooie constatering. Bovendien hadden we ons vorig jaar al laten voorlichten door Certiked wat de eisen waren van de nieuwe ISO. Dat maakte de overstap makkelijker.

Op basis van alle (kwaliteits)registraties, hebben we een kwaliteitsregister opgesteld en elke drie maanden bepalen we de belangrijkste verbeterpunten. Als je dat systematisch doet, verbeter je continu. En nu we zien welke eisen ISO stelt op het gebied van risicoanalyses, voldoen we ook op dat aspect al grotendeels aan de norm.”

En nu, kan het kwaliteitshandboek het raam uit?

“Nee hoor, dat is helemaal niet nodig. Anderhalf jaar geleden hebben we al flink de bezem door ons kwaliteitshandboek gehaald. Er staan alleen nog maar zaken in die we echt belangrijk vinden. Dat doen we niet ineens weg omdat het van ISO niet meer hoeft.”

Heb je nog een belangrijke tip voor anderen die willen certificeren op basis van de nieuwe norm?

“Kijk goed wat je al hebt gedaan in je organisatie. Als je bedrijfsvoering op orde is, ben je misschien wel verder dan je denkt. En maak zaken visueel, dat helpt in begrip en besluitvorming. En als laatste: doe geen dingen alleen omdat het van de ISO moet, maar doe vooral ook dat wat je zelf belangrijk vindt.”

Goudappel Coffeng houdt zich bezig met het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. DAT.Mobility bundelt de kennis van mobiliteit met IT-oplossingen. Wim Dommerholt zorgt voor de kwaliteitssystemen bij Goudappel Coffeng en DAT.Mobility. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer