Lloyds Certiked logo

Barend Voskuilen

Sandra Henke

Deze maand stellen we graag Barend Voskuilen voor. Meet Barend.
Barend Voskuilen werkt bij Certiked als beoordelaar in de branche Zorg en welzijn en maakt deel uit van de Expertgroep Kwalitijd van E3. Daarnaast werkt hij als kwaliteitsadviseur in een ketenzorgorganisatie en is jij actief als adviseur waarbij hij opdrachten uitvoert in de zorg. Ook werkt hij als intervisiecoachcoach en mediator, is hij actief als fysiotherapeut en certificeert hij fysiotherapiepraktijken.

Sinds 1990 werkt hij als adviseur en manager in de zorg. Barend heeft zowel ervaring in de langdurige zorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg als thuiszorgorganisaties. Ook heeft hij jarenlang gewerkt aan procesverbetering en het verbeteren van uitkomsten in de zorg bij het CBO in de doorbraak Postoperatieve wondinfecties en programma’s als BEREIK en VMS-Ziekenhuizen.

Wat houdt Barend bezig?

Meten en verbeteren met cijfers, inrichten van ketenzorg, coachen van professionals en het slechten van conflicten die het leveren van excellente zorg in de weg staan, interesseren Barend mateloos. Daarnaast houdt hij onder andere als fysiotherapeut ook voeling met wat cliënten beleven. De zorg verandert snel. Het is belangrijk dat kwaliteitssystemen hier goed op blijven aansluiten. Complexiteit speelt hierin een belangrijke rol. Waar organisaties steeds beter in willen worden, is het benutten van de autonomie van de cliënt en professional, en het zoekt naar wegen dit goed te faciliteren. Barend helpt bij het inrichten van complexe (risicovolle) processen gekoppeld aan kwaliteitssystemen. De cliënt wil in toenemende mate zelf eigenaar zijn van zijn of haar proces en dat biedt kansen om met name overgangen in de zorg beter te laten verlopen.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer